Distriktskalender for 2022 - 2023, samt 2023 - 2024

Til Y's Men's Clubber og Y's Menette Clubber i Distrikts Midtjylland.

Distriktsrådsmøde i Viborg den 23. februar kl. 19.00
Aarsmøde i distriktet, afholdes i  Viborg den 15. april 2023
Præsidietræning 27. april 2023. nærmere program følger.

Foreløbig Distriktskalender 2023 - 2024

Af vigtige datoer kan nævnes:
- Distriktsrådsmøde torsdag d. 7. september 2023
- Distriktsfællesmøde torsdag d. 2. november 2023
- Distriktsrådsmøde torsdag d. 7. marts 2024
- Distriktsårsmøde lørdag d. 13. april 2024