Distriktets arkiv, referater mm.

Distriktet benytter sig af regionens arkivsystem under "Klubs- og distriktsintranet", som du finder øverst på denne side.

Følgende arkiveres der:

Referater fra distriktsrådsmøder, distriktskonferencer, ledelsesmøder, distrikts årsmøder og retningslinier for distriktet.
Desuden andre vigtige dokumenter, som kan have medlemmernes interesse.
 
Filerne i Intranet er tilgængelige således:

Gå ind på "Klubs- og distriktsintranet" øverst.
Du skal logge ind med dit personlige YSMEN-login.
Du vil nu være i din klubs intranet.
Klik til venstre på  "+" foran "Midtjylland". Så åbner der sig en række mapper med dokumenter fra Distrikt Midtjylland.

Under den enkelte mappe findes dokumenterne i PDF-format ordnet kronologisk efter år-måned-dato.

Du har nu mulighed for at markere et dokument og åbne det - evt. downloade det.

PS. Hvis du har sat din computer til at blokere pop-op-vinduer, kommer der en gul bjælke frem. Her kan du klikke på "Indstillinger" og derefter på nederste linje, som angiver den ønskede fil. Når dokumentet er åbnet, kan du gemme det på din egen computer, eller blot lukke det igen.

Husk at logge ud af intranettet, når du er færdig.